Thermo Scientific - Accucore Vanquish 1,5µm Solid Core

Nästa generations UHPLC-kolonner med 1,5µm solid core, kombinerar fördelarna med solid core-material och den höga effektiviteten hos sub-2µm partikel!

För mer information kontakta Sara Johansson, 031 336 90 12, sara@scantecnordic.se