Kvalitetspolicy

Scantec skall vara kundens första val genom att alltid leverera produkter eller tjänster inom Analys och Mätteknik som uppfyller eller överträffar våra kunders behov och förväntningar.
Scantec skall alltid sträva efter ständiga förbättringar samt att uppfylla omgivningens krav, lagar och förordningar. All verksamhet skall bygga på pålitlighet, seriositet och förtroende.
Säkerhet i leverans och funktion skall vara viktiga ledord

Miljöpolicy

Scantec skall låta miljömedvetenhet prägla arbetet i alla våra verksamheter. Vi skall arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan, genom att minska vår energiförbrukning, resursanvändning och vårt avfall.
Scantec skall alltid sträva efter ständiga förbättringar samt att uppfylla omgivningens krav, lagar och förordningar. Vid inköp skall miljöhänsyn i ökande grad vägas in. Miljöanpassningen skall ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och miljömässigt motiverat.

Dokument