Engasvarnare

Kostnadsefektivt och användarvänligt gaslarm för en specificerad gas. 
Snabbt och enkelt att komma igång, endast en knapptryckning för att starta. 

Vi har engasvarnare i tre olika modeller, ToxiRAE2, ToxiRAE3 och ToxiRAE Pro. 
ToxiRAE2 och ToxiRAE3 används som personburet gaslarm som larmar användaren lokalt. ToxiRAE Pro har dessutom möjlighet till trådlös överföring av larm och gaskoncentration till en central punkt för snabbare respons och åtgärd om olyckan är framme. 

Datablad

ToxiRAE3

Personburen singelgasmätare som larmar med ljud, ljus och vibration. 

ToxiRAE 3 kan enkelt kalibreras och bumptestas mot AutoRAE Lite automatiska teststation.

Digital visning av gaskoncentration, korttidsgränsvärde (STEL), tidsvägt medelvärde (TWA) och toppvärde (PEAK).

TOXIRAE3 finns för:

  • H2S (Svavelväte)
  • CO (Kolmonoxid)
i

AutoRAE Lite

Automatisk station för funktionstest och kalibrering av ToxiRAE3.
Kalibrering eller bumptest startas med en knapptryckning.

ToxiRAE2

Personburen singelgasmätare som larmar med ljud, ljus och vibration. 

Digital visning av gaskoncentration, korttidsgränsvärde (STEL), tidsvägt medelvärde (TWA) och toppvärde (PEAK).

TOXIRAE2 finns för:
 

Ammoniak - NH3 Kolmonoxid - CO
Klor - Cl2 Klordioxid - ClO2
Vätecyanid - HCN Svavelväte - H2S
Kväveoxid - NO Kvävedioxid - NO2
Syre - O2 Fosfin - PH3
Svaveldioxid - SO2  

ToxiRAE Pro

Världens första trådlösa singelgasvarnare.  Larmar med ljud, ljus och vibration lokalt och sänder trådlöst larm och gaskoncentration i real tid till kontrollrum eller larmcentral.

ToxiRAE Pro EC har över 20 olika utbytbara intelligenta sensorer som lagrar kalibreingsdata vilket gör det möjligt för användaren att varna för t.ex. CO en dag och ammoniak en annan. Sensorn byts snabbt och enkelt av användaren.

ToxiRAE Pro PID varnar för över 300 vanliga VOC och har ett inbyggt bibliotek på över 190 korrektionsfaktorer. Instrumentet kan programeras att visa omräknad nivå efter ett specificerat ämne.

ToxiRAE Pro LEL mäter snabbt och noggrant brännbara gaser 0-100% LEL (Lower Explosive Limit). Med hjälp av ett stort gasbibliotek kan ToxiRAE Pro LEL automatiskt visa %LEL av en specificerad gas.

ToxiRAE Pro CO2 har ett mätområde från 0-50 000ppm och en upplösning på 100ppm.

Kan snabbt och lätt kontrolleras av användaren i en automatisk test och kalibreingsstation. Se AutoRAE2