FROG 4000™ portabel GC

Miniatyriserad GC för snabba analyser av luft, jord och vatten. Applikationer såsom markprovtagning, arbetsmiljömätningar, inomhusmiljö, laboratorie- och fältanalyser.

GCn som väger endast 2.1 kg bygger på en PID-detektor samt en mikrokolonn och koncentrationssteg. Detektionsområdet sträcker sig från vinylklorid (MW 62.5) till
2-metylnaftalen (MW 142.2). Kvalitativ och kvantitativ analys erhålls inom 10 minuter.