Ljudreducerande instrument-tillbehör

Skapa en tystare och mindre bullrig arbetsmiljö och undvik skadliga ljudnivåer. MS Noise tillverkar ljudreducerande höljen som kraftigt reducerar oväsen från vacuumpumpar, kylaggregat, ultraljudsbad, kvävgasgeneratorer etc. Vi har lösningar oavsett vilket fabrikat eller vilken modell du har.

  • Mobila, ljudisolerande höljen med låsbara hjul
  • Med inbyggda överhettningslarm
  • Uppsamlingstråg som förenklar pumpens service och underhåll

Kontakta mig för mer informationJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
jan@scantecnordic.se

På filmen hör du vilken skillnad det blir på ljudnivå med MS Noise hölje.

Kataloger:

För vacuumpumpar av följande instrumentmärken:

Perkin Elmer

Thermo Scientific

För ultraljudsbad

För Retsch