Tosoh SEC/GFC

SEC/GFC används ofta av biokemister för isolering av proteiner, för avlägsnande av aggregat, avsalta ett proteinprov, separation av nukleinsyrafraktioner. SEC/GFC används också för att karakterisera vattenlösliga polymerer som används i livsmedel, färger, farmaceutiska preparat, etc.

För vattenlösliga polymerer används kolonner baserade på polymethacrylat och för proteiner och andra biopolymerer används silikabaserade kolonner.

Hur väljer jag rätt TSK-kolonn för min SEC/GFC-applikation?

Applikationsområden:

Vattenlösliga polymerer
Kolonnmaterial: Polymetakrylat

 • PW
 • PW XL
 • PW XL–CP

Proteiner och andra biopolymerer
Kolonnmaterial: Silica

 • SW
 • SWXL
 • SuperSW

Vatten eller organiskt lösta polymerer
Kolonnmaterial: Polyvinyl

 •  Alpha
 • SuperAW

TSK SW Serien

SW Serien är silicabaserade GFC-kolonner med tvärbundna diolgrupper. Mycket porösa och robusta partiklar i många olika porstorlekar för ett brett molekylviktsområde. Materialet är pH-stabilt från 2,5 till 7,5 och kan användas med 100% vatten. Kolonnerna är normalt i stål men en del kan även beställas i glas eller PEEK (BioAssistSW) för exempelvis proteiner eller där det är viktigt med en stålfri miljö. SW serien har ett stort användningsområde och lämpar sig bl.a. för peptider, proteiner, monoklonala antikroppar, nukleinsyror, monomerer och dimerer.

 • SW
 • SWXL
 • Super SW
 • SuperSW mAb                            
 • UltraSW Aggregate                    

Applikationer:

SuperAW Serien
SuperAW Serien är semi-mikro SEC-kolonner (6,0 mm ID x 150 mm) baserade på en hydrofil vinylpolymer. Mycket robusta partiklar som varken sväller eller krymper. Kan användas över ett brett område av lösningsmedel, både vattenhaltiga och organiska. Analystiden är hälften av en konventionell kolonn (7,8 mm ID x 300 mm), och lösningsmedelsförbrukningen 1/3 samtidigt som man uppnår lika bra separation.
 

Alpha Serien
Alpha Serien är SEC-kolonner baserade på en hydrofil vinylpolymer för användning med polära organiska lösningsmedel. Mycket robusta partiklar som varken sväller eller krymper. Kan användas över ett brett område av lösningsmedel, både vattenhaltiga och organiska. Stort användningsområde som sträcker sig från vattenlösliga polymerer och sackarider till syntetiska polymerer.
 

PW Serien
PW Serien kolonner för vattenbaserad SEC, baserade på en hydrofil vinylpolymer. Mycket robusta partiklar som varken sväller eller krymper.
Kan användas över ett brett område av lösningsmedel.
Lämpliga för separation och molekylviktsanalys av vattenlösliga polymerer och sackarider. Kan användas med upp till 20/80 % metanol/vatten.
Tål temperatur upp till 80ºC, pH-stabila 2-12.

Specialkolonner för särskilda ändamål

 • BioAssistG6PW packad i PEEK-kolonn för stålfria analyser
 • SuperoligoPW för oligosackarider
 • SuperMultiporePW mer hydrofil än PWXL

PWXL Serien
PWXL Serien kolonner för vattenbaserad SEC, baserade på en hydrofil vinylpolymer. Mycket robusta partiklar som varken sväller eller krymper.
Kan användas över ett brett område av lösningsmedel.
Lämpliga för separation och molekylviktsanalys av vattenlösliga polymerer polysackarider samt DNA och RNA. Kan användas med upp till 20/80 % metanol/vatten. Tål temperatur upp till 80ºC, pH-stabila 2-12.
 

PWXL-CP Serien
PWXL-CP Serien kolonner för vattenbaserad SEC-analys av katjoniska polymerer. Partiklarna i PWXL-CP Serien har modifierats för att minimera joniska interaktioner mellan katjoniska polymerer och packningsmaterialet, vilket är ett vanligt problem i vattenbaserad SEC.