HALO LC kolonner

Fused Core HPLC- och UHPLC-kolonner från Advanced Materials Technology

Katalog

HALO® 2 Fused-Core® 

Fused Core - nu som 2µm
  • Snabba analyser och hög effektivitet
  • Mindre lösningsmedelskonsumtion
    p g a kortare analystider
  • Hög upplösning
  • Smalare, högre toppar = bättre känslighet samt lägre LOD och LOQ
  • Lägre mottryck än för porösa sub 2µm kolonner
HALO 2 Fused-Core® UHPLC-kolonner finns i faserna HALO 2 C18 och HALO 2 PFP.

HALO® BIOCLASS

Fused Core-kolonner speciellt designade för separation av peptider och proteiner.

Finns i faserna:

  • Peptide ES-C18 & Peptide ES-CN
  • Protein C4 & Protein ES-C18
HALO BioClass kolonner erbjuder snabba separationer för peptider och proteiner och kan användas vid temperaturer upp till 90ºC med MS specifika mobilfaser.

HALO® 2 Peptid ES-C18 160Å

2 µm Fused Core-material för analys av peptider.

Halo BioClass Fused-Core HPLC-/UHPLC-kolonner är speciellt utformad för snabba separationer av peptider med hög upplösning.

HALO 2 Peptide kolonnerna är packade med 2µm "core-shell" partiklar med optimerad porstorlek (160A) för att ge bästa separation för större biomolekyler.

HALO® 1000Å C4

För snabba högupplösande separationer av MAb, stora proteiner och stora syntetiska polymerer.

HALO® 1000Å C4 är världens första 2,7µm fused core material med 1000Å porer.
 
Porstorleken och strukturen på HALO® 1000Å möjliggör full åtkomst till porerna för mycket stora molekyler, vilka då i större utsträckning kan interagera med den bundna fasen för mera retention och selektivitet.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se