Agilent Plattor

Agilent och Crosslab erbjuder 96- och 384-plattor i polypropylen, med flera olika tätningsalternativ,
för insamling av prover, lagring och användning i autosamplers.

Plattor

  • Autoklaverbara
  • 96-brunnsplattor i intervallet från 0.2ml till 2ml
  • 384-brunnsplattor som finns i 0.1ml och 0.25ml
  • Stapelbara

Förslutningsmattor
  • Skyddar innehåll under lagring
  • Genomstickbara med pipettspetsar (0.5ml och 1.0ml tätningsmattor)
  • Förhindrar lösningsmedelsavdunstning
  • Tillverkad av termoplastisk elastomer (TPE) eller ethylenvinylacetat (EVA)

KatalogerUlrika Frick
Säljare - Support
031 336 90 02
​ulrika@scantecnordic.se