Indunstare & Instrument

Förslutningsverktyg och indunstare för plattor, skakmaskiner, vortexer, värmemantlar samt omrörare för laboratoriebruk.

Parkers NitroVap kan producera upp till 350 liter kvävgas per minut och är ett perfekt val vid applikationer som kräver ett större behov av kvävgas, exempelvis vid indunstning.