Felsökning genom Konventionellt Ultraljud

Ultraljudsinstrument

Konventionellt ultraljud är ursprunget när det kommer till ultraljud och felsökning. Man använder sig av antingen en eller två sökare. När man använder sig av två sökare är den ena sändare och den andra mottagare så man täcker samma typ av yta.

Hur fungerar felsökning med konventionellt ultraljud?

Ultraljudsinstrument har använts i industriella tillämpningar i mer än sextio år. Sedan 1940-talet har fysikens lagar som styr utbredningen av högfrekventa ljudvågor genom fasta material använts för att upptäcka dolda sprickor, hålrum, porositet och andra interna avbrott i metaller, kompositer, plast och keramik, samt till mäta tjockleken och analysera materialegenskaper. Ultraljudsprovning är en helt oförstörande, säker och väletablerad testmetod i många grundläggande tillverkningsprocesser, särskilt i tillämpningar med svetsar och metaller med mycket struktur.

De senaste framstegen inom ultraljudsinstrument har baserats på de digitala signalbehandlingstekniker och de billiga mikroprocessorer som blev tillgängliga från 1980-talet och framåt. Detta har lett till den senaste generationen av miniatyriserade, mycket tillförlitliga, bärbara instrument och on-line inspektionssystem för feldetektering, tjockleksmätningsinstrument, och akustisk bildalstring.

Reflektion och överföring av högfrekventa ljudvågor har länge varit ett viktigt verktyg för att utvärdera integriteten hos svetsarna samt för att testa strukturella metaller, rör och tankar, pannrör, järnvägsskenor och järnvägsaxlar, flygplanskompositer och många andra industriella applikationer. När det används på lämpligt sätt av en kvalificerad operatör, är ultraljud snabbt och pålitligt. Vanligtvis krävs ingen beredning mer än vätning med kopplingsmedel. Feldetektering med ultraljud har under många år varit ett värdefullt kvalitetssäkringsverktyg.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan och skicka din förfrågan!

År 1984 introducerade Panametrics (Idag Olympus) EPOCH 2002, världens första bärbara heldigitala feldetektor. Sedan dess har digitala instrument blivit standard. Ett digitalt instrument ger stabilitet i kalibreringen, precision i mätningarna, on-board dataloggning, och möjlighet att dela skärmbilder, mätprotokoll och inställningar med datorer.

Även om den grundläggande tekniken numera är bekant, har den pågående utvecklingen i hårdvara och mjukvara resulterat i allt mindre och bättre instrument. Feldetektering med hjälp av små, handhållna instrument med singelelementssökare är väl etablerad som en kvalitetskontrollteknik i många tillverkningsindustrier och tjänstesektorn. Under de senaste åren har det även funnits ett växande intresse för fasstyrda system som använder avancerad teknik som bygger på flerelementssökare för att generera styrda strålar och skapa tvärsnittsbilder som liknar dem i medicinska ultraljudsundersökningar. Dessa instrument används också ofta för svetsinspektioner.

Applikationer

Feldetektering med konventionellt ultraljud kan potentiellt tillämpas på alla standardkonstruktionsmaterial för att hitta dolda sprickor, hålrum, porositet, integration och liknande diskontinuiteter. Medan de flesta tester involverar stål och andra strukturella metaller, kan instrumenten även användas på plaster, glasfiber och keramik. Några vanliga användningsområden är:

 • Svetsinspektion – den i särklass viktigaste marknaden för feldetektering med ultraljud
 • Primära metaller – balkar, stänger, tackor, smide, rörformiga lager
 • Infrastruktur – brobalkar, brostift, järnvägsskenor, metallkonstruktioner
 • Petroleum – rörledningar, tankar, stödstrukturer
 • On-Line provning – järnvägshjul och axlar, landningsställ och motorfästen, kranarmar, drivaxlar, tankar och tryckkärl, bulttestning
 • Tillverkning – punktsvetsar, gjutgods, bond-testing
 • Kompositer – vindkraftverk, fordonskompositer, marina glasfiber

Sökarval

I många fall kommer den typ av givare som används i en viss provning bestämmas av etablerade kontrollkoder eller processkrav som inspektören måste följa. Om det inte finns någon kod eller något förfarande måste inspektören välja en lämplig sökare utifrån de specifika testkraven samt med hjälp av hans eller hennes kunskap om gemensamma testpraxis och allmän ultraljudsteori. I vissa fall kommer detta att innebära experiment med flera olika typer av givare på referensstandarder som företräder den del som skall testas för att fastställa vilket som ger bäst respons.
Sökarna som används för feldetektering faller i allmänhet in i fem kategorier:

 1. Kontaktsökare
 2. Vinkelsökare
 3. Sökare med förloppssträcka (kil)
 4. Dubbelkristallsökare
 5. Immersionssökare
Läs mer om sökare och tillbehör här

När en sökartyp har valts, påverkar andra viktiga faktorer prestandan. Dessa är frekvens, diameter, och bandbredd.

Frekvens:
Sökare med högre frekvens kan upptäcka mindre defekter på grund av sin kortare våglängd, medan sökare med lägre frekvens tränger längre in ett visst material eftersom dämpningen minskar med frekvensen.

Diameter:
Sökare med större diameter kan scanna ett visst område snabbare, medan sökare med mindre diameter ger ett bättre svar på små reflektorer och kopplar mer effektivt i krökta ytor.

Bandbredd:
Sökare med smal bandbredd har ett större genomslag men sämre upplösning nära ytan, medan sökare med bred bandbredd har bättre upplösning nära ytan men sämre penetration.