sidhuvud-mobil

Välkommen Ulf Johansson

Sedan den 1 september är Ulf Johansson anställd av Scantec som serviceingenjör. Ulf började 1989 på Perkin Elmer med spektroskopi och vätskekromatografi som huvudinriktning. Sedan 1995 har Ulf jobbat som frilans med Scantecs produktsortiment samt med mikrovågsuppslutning, TOC, spektroskopi, vätskekromatografi och tablettupplösning för andra uppdragsgivare.