sidhuvud-mobil

HALO 2 Fused-Core­® UHPLC-kolonner


Fused Core - nu som 2µm

Tillverkade av AMT - Advanced Materials Technology

Finns i faserna HALO 2 C18 och HALO 2 PFP

 
  1. Snabba analyser och hög effektivitet
  2. Mindre lösningsmedelskonsumtion p g a kortare analystider
  3. Hög upplösning
  4. Smalare, högre toppar = bättre känslighet samt lägre LOD och LOQ
  5. Lägre mottryck än porösa sub 2µm kolonner

För mer information kontakta Sara Johansson, 031 336 90 12, sara@scantecnordic.se