sidhuvud-mobil

Agilent "Inert Flow Path Solutions"

För högre känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet...

Ultra Inert Liner

Med eller utan deaktiverad glasull - behandlade med Agilents Ultra Inert deaktivering som motverkar adsorption och degradering av dina analyter. Varje batch med Ultra Inerta liners är testade med sura och basiska testsubstanser, certifiering bifogas.

Agilent Ultra Inerta liners finns för alla olika instrument oavsett märke!

Ultra Inert Gold Seals
- Den bästa mekaniska tätningen kombinerad med en Ultra Inert yta

Ultra Inert gold plated seals formsprutas, följt av guldplätering för att åstadkomma en garanterat jämn och slät yta. Därefter behandlas de med Agilents Ultra Inert ytbehandling för att skapa en deaktiverad yta och motverka adsorption av dina analyter.

UltiMetal Plus Flexible Metal Ferrules

Behandlade med Agilents patenterade UltiMetal deaktivering för att undvika aktiva säten. Ger maximal tätning och robusta kolonnanslutningar även vid höga temperaturer under längre tidsperioder. Behöver inte efterdras!

Agilent J&W Ultra Inert GC-kolonner

  • Förbättrat signal-till-brus-förhållande för en mer noggrann identifiering av topparna
  • Minsta möjliga svansning för aktiva analyter
  • Minimal degradering av analyter för mer noggrann kvantifiering

Agilent J&W Ultra Inert GC-kolonner - samma selektivitet som Agilents MS-kolonner - vilket eliminerar behovet av revalidering av dina metoder.

Gas Clean Purifier
- Avlägsnar föroreningar i gasflödena

Syre, fukt och kolväten skadar kolonnen och orsakar förlust av känslighet

Agilent Self Tightening Nut

är konstruerad med fjäderdriven kolv som kontinuerligt pressar mot vespel/grafi-konan vilket ger en koppling utan läckor, även efter hundratals injektioner.

  • Eliminerar behovet att efterdra kopplingen efter upprepade termiska cykler
  • Installeras och dras smidigt för hand, inget behov av verktyg
  • Mindre risk att kopplingen dras åt för hårt
Agilents Self Tightening Nut finns för alla olika instrument oavsett märke!

För mer information kontakta Mattias Arvidsson, 031 336 90 06, mattias@scantecnordic.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter