sidhuvud-mobil

Amide-80 HILIC - Nu även i 2µm partikelstorlek

Erbjuder kortare analystid och ökad känslighet, för UHPLC- och LC/MS-applikationer

TSKgel Amid-80 med kovalent bundna karbamoyl-grupper är stabilare än konventionella amino-faser och med en unik selektivitet för NP eller HILIC.

TSK-gel Amide-80 är utmärkt för analys av sackarider, glykaner, oligosackarider, peptider och andra polära föreningar.

För mer information kontakta Sara Johansson, 031 336 90 12, sara@scantecnordic.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter