sidhuvud-mobil

Agilent "Inert Flow Path Solutions"

För högre känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet!

Agilents UI-sortiment

Ultra Inert Liner
Med eller utan deaktiverad glasull - behandlade med Agilents Ultra Inert deaktivering som motverkar adsorption och degradering av dina analyter. Varje batch med Ultra Inerta liners är testade med sura och basiska testsubstanser, certifiering bifogas.
Agilent Ultra Inerta liners finns för alla olika instrument oavsett märke!

Ultra Inert Gold Seals
-Den bästa mekaniska tätningen kombinerad med en Ultra Inert yta

Ultra Inert gold plated seals formsprutas, följt av guldplätering för att åstadkomma en garanterat jämn och slät yta. Därefter behandlas de med Agilents Ultra Inert ytbehandling för att skapa en deaktiverad yta och motverka adsorption av dina analyter.

UltiMetal Plus Flexible Metal Ferrules
Behandlade med Agilents patenterade UltiMetal deaktivering för att undvika aktiva säten. Ger maximal tätning och robusta kolonnanslutningar även vid höga temperaturer under längre tidsperioder. Behöver inte efterdras!

Agilent J&W Ultra Inert GC-kolonner

  • Förbättrat signal-till-brus-förhållande för en mer noggrann identifiering av topparna
  • Minsta möjliga svansning för aktiva analyter
  • Minimal degradering av analyter för mer noggrann kvantifiering

Agilent J&W Ultra Inert GC-kolonner - samma selektivitet som Agilents MS-kolonner - vilket eliminerar behovet av revalidering av dina metoder.

Gas Clean Purifier
- Avlägsnar föroreningar i gasflödena
Syre, fukt och kolväten skadar kolonnen och orsakar förlust av känslighet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheterJan Nilsson
Produktansvarig tillbehör
031 336 90 14
jan@scantecnordic.se