sidhuvud-mobil

Nya TSKgel-kolonner från Tosoh Bioscience

TSKgel UP- G3000SW

TSKgel G3000SWXL - nu även som 2µm

TSKgel UP-SW3000 UHPLC

Tosoh Biosciences välkända arbetshäst TSKgel 3000SWXL finns nu även som 2µm för SEC på UHPLC - TSKgel UP-SW3000 UHPLCMaterialets porositet är 250Å, samma som för TSKgel G3000SWXL, vilket gör det lätt att överföra metoder från G3000SWXL till UHPLC.

Aminosyra tillsatt i mobilfasen - hur påverkar det SEC-analyser av mAb?


SEC är en väletablerad metod för analys av mAb aggregat. Olika metodförbättringar har utvecklats genom åren. Ett exempel är tillsatsen av arginin till den mobila fasen och de fördelar det ger vid analys av mAb aggregat.
Även andra aminosyror som tillsatser kan ha en fördelaktig effekt på SEC för denna typ av prov;

Amide-80 HILIC - nu även i 2µm partikelstorlek

- Erbjuder kortare analystid och ökad känslighet, för UHPLC- och LC/MS-applikationer

Amide-80 HILIC

TSKgel Amide-80 med kovalent bundna karbamoyl-grupper är stabilare än konventionella amino-faser och har en unik selektivitet för NP eller HILIC.
TSK-gel Amide-80 är utmärkt för analys av sackarider, glykaner, oligosackarider, peptider och andra polära föreningar.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheterSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.se​​​​​​​Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se