sidhuvud-mobil

InertSustain AQ-C18® för maximal retention av mycket polära föreningar

InertSustain AQ-C18

InertSustain AQ-C18® - för maximal retention av mycket polära föreningar på RP med upp till 100% vattenbaserade mobilfaser!

  • Exceptionell retention för mycket polära föreningar
  • Mycket inert material resulterar i mindre svansande toppar för nästan alla typer av analyter
  • Extremt tålig kolonn för mobilfaser med låga och höga pH´n
  • Hög reproducerbarhet från kolonn till kolonn och från batch till batch.


GL Sciences har utvecklat "Evolved Surface Silica", där adsorption och silanolstrukturen är mycket noggrant kontrollerad. Denna process gör det möjligt att tillverka kolonner med den mest avancerade kombinationen av basdeaktivering och kemisk kompatibilitet. Genom optimering av ytans area och porvolymen på ”Evolved Surface Silica” åstadkoms en utmärkt stabilitet vid låga och höga pH´n.
 
InertSustain AQ-C18 med ES (Evolved Surface Silica) är utformad för att uppnå en hög retention för mycket polära föreningar, vilket är det mest utmanande för RP. Optimeringen av C18-gruppernas placering ger InertSustain AQ-C18 en hög retention för mycket polära föreningar även i mobila faser med hög vattenhalt.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter