sidhuvud-mobil

MicroRAE kombinerar traditionell personburen gasvarning med framtidens trådlösa möjligheter!

MicroRAE flergasvarnare

MicroRAE är en flergasvarnare som kan konfigureras med 1-4 sensorer.
 

Välj mellan:

  • O2 - Syre
  • LEL - Lägsta explosionsnivå
  • H2S - Svavelväte
  • CO - Kolmonoxid
  • HCN - Vätecyanid

MicroRAE är trådlös med både Bluetooth, MESH(868MHz) och Wifi alternativ vilket ger möjlighet att integrera instrumentet i olika trådlösa gasvarningssystem från RAE Systems. Instrumentet har även funktionen "Man Down Alarm" samt en inbyggd GPS.Honeywells Safety Communicator-app kan användas tillsammans med en smartphone. Information som larm, position och mätdata skickas via 3G/4G-nätet.

Med Sonims EX/ATEX-klassade telefon är personer i dessa områden säkrare om de skulle råka ut för någon olycka.Daniel Gustafsson
Försäljningsingenjör, gasdetektion
031 336 90 04
daniel.gustafsson@scantecnordic.se