sidhuvud-mobil

Produkter från Tosoh Bioscience för upprening och analys av antikroppar

Upprening av antikroppar – sänk kostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten!

TOYOPEARL Protein A HC – Bulkmedia

(AF-rProtein A HC-650F, 45µm, 1000Å)
– med mycket hög bindningskapacitet för IgG och matchande SEC- kolonner

  • Hög stabilitet i alkaliskt pH – ger materialet en lång livslängd, minskade kostnader
  • Hög bindningskapacitet – minskade kostnader för upprening
  • Hög bindningskapacitet, även på kort tid – minskar processtiden
  • TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F är mycket robust och tål upp till 200 CIP-cykler med 0,1M NaOH.

TSKgel Analyskolonner – för Kvalitetskontroll

TSKgel SuperSW mAb HR
TSKgel UltraSW Aggregate
TSKgel UP-SW3000 (2µm)

– utmärkt upplösning i hela Mw-spannet, från fragment till aggregat

Bioseparation och UHPLC: Bispecifika Antikroppar

Bioseparation och UHPLC: Bispecifika Antikroppar

MAb-aggregerat och monomerer analyseras bäst med SEC. MS-detektion kan ge ytterligare information om eventuella varianter. För att kombinera dessa tekniker krävs att man använder flyktiga buffertar men också att kolonnmaterialet är stabilt, utan bakgrund och risk för ”carry over”.

TSKgel UP-SW3000 uppfyller dessa krav – se exempel i applikationen nedan:Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se