sidhuvud-mobil

NYHET! Agilent InfinityLab Poroshell 120

Agilent InfinityLab Poroshell 120

Nu med ännu fler möjligheter – HILIC och Kiralt!

HILIC är ett utmärkt val av separationsmekanism för små polära analyter. InfinityLab Poroshell 120 kolonner för HILIC ger med sin solid core-struktur möjlighet att få retention och separation av små polära analyter på standard HPLC-system och med vanliga RP-mobilfaser.

InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z

  • Ny Zwitterjon-stationärfas på Poroshell 120, 2,7µm solid core partiklar
  • PEEK-kolonn som alternativ för utmärkt toppsymmetri och utbyte för extra utmanande laddade analyter
  • Stabil vid högt pH och hög temperatur; tål upp till 80°C (pH 7) och upp till pH 12 vid 35°C

InfinityLab Poroshell 120 HILIC-OH5

  • Unik poly-hydroxy-fruktosfas på Poroshell 120, 2,7µm solid core partiklar
  • Alternativ selektivitet till Poroshell 120 HILIC och Poroshell 120 HILIC-Z

Applikationer:

InfinityLab Poroshell 120 Chiral

Marknadens första kirala solid core-kolonn!

InfinityLab Poroshell 120 Chiral kolonner kombinerar den höga effektiviteten från solid core 2,7µm materialet med nya innovativa kirala stationärfaser – för snabba analyser, utmärkt topp symmetri och hög upplösning.

InfinityLab Poroshell 120 Chiral finns i 4 olika kirala selektiviteter vilket erbjuder möjligheten att separera nästan alla kirala ämnen.

Chiral T Teicoplanin (macrocyclic antibiotic)
Chiral V Vancomycin (macrocyclic antibiotic)
Chiral CD Hydroxypropylated (β-Cyclodextrin)
Chiral CF Derivatized Cyclofructan (CF6)

Applikationskompendium:

Separera Amfetamin på mindre än 5 minuter:

InfinityLab Poroshell 120 Chiral

För mer information kontakta Sara Johansson, 031 336 90 12, sara@scantecnordic.se eller
Mattias Arvidsson, 031 336 90 06, mattias@scantecnordic.se