sidhuvud-mobil

HIC-kolonner för separation och upprening av proteiner

HIC-kolonner

Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) är en av de mest använda metoderna för separation och upprening av proteiner i dess nativa form.
Vi på Scantec Nordic har flera olika HIC-kolonner i vårt sortiment från flera olika tillverkare

Tosoh Bioscience

TSKgel HIC-kolonnerna är polymetakrylat-baserade och finns i tre olika stationära faser med olika hydrofobicitet. TSKgel Ether-5PW och TSKgel Phenyl-5PW är baserade på en porös 5000PW-partikel med 1000Å porstorlek. TSKgel Butyl-NPR är en 2.5 µm ickeporös partikel designad för snabba analyser.

TSKgel Phenyl-5PW

TSKgel Phenyl-5PW var den första kommersiellt tillgängliga polymerbaserade kolonnen för högeffektiv HIC och har lagt grunden till den ökande populariteten för HIC.

TSKgel Ether-5PW

TSKgel Ether-5PW är mindre hydrofob än TSKgel Phenyl-5PW och ger därför svagare interaktioner och kortare retention. TSKgel Ether-5PW är därför bäst lämpad för mycket hydrofoba proteiner som till exempel membranproteiner och antikroppar.

TSKgel Butyl-NPR

TSKgel Butyl-NPR är den minst hydrofoba av de tre och kräver högre salthalt för bindning. Butyl-NPR erbjuder snabba och kvantifierbara HIC-analyser tack vare de små 2.5 µm ickeporösa partiklarna som packas i korta kolonner för analystider under 10 minuter. Med de icke porösa partiklarna erhålls bättre upplösning vid höga flöden. Butyl-NPR är utmärkt både för processövervakning och kvalitetskontroll.

Thermo Scientific

Thermo har två typer av HIC-kolonner, MAbPac HIC och ProPac HIC.
MAbPac HIC är utvecklade för monoklonala antikroppar och finns i tre versioner, två silikabaserade porösa versioner (1000Å) och en icke-porös polymerbaserad version. ProPac är ett silikabaserat material med 300Å porer för något mindre proteiner.

MAbPac HIC

De tre olika MabPac HIC-kolonnerna täcker ett brett utbud av selektiviteter och erbjuder utmärkt effektivitet, biokompabilitet och robusthet. Till exempel är MabPac HIC-10 lämpad för intakta antikroppar/proteiner och aggregat medan MabPac HIC-20 ger bäst upplösning för fragment och oxiderade antikroppar. MabPac HIC-Butyl är bäst lämpad för cystein konjugerade ADC.

ProPac HIC

ProPac HIC är ett silikabaserat material med 300Å porer och är en blandfas med Amid + Etyl-grupper som ger både hydrofoba och hydrofila interaktioner.

Shodex

Shodex HIC PH-814 är en HIC-kolonn med fenylgrupper bundna på porösa polyhydroxymetakrylat-partiklar med 2000Å porstorlek.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-postMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post