sidhuvud-mobil

SEDERE - Ny leverantör av ljusspridningsdetektorer

SEDERE har utvecklat och tillverkat SEDEX LT-ELSD lågtemperatur ljusspridningsdetektorer sedan 1989. Detektorerna finns i modeller för HPLC, UHPLC, SFC, semipreparativ kromatografi och Flash-kromatografi.

SEDEX Lågtemperatur (LT) Ljusspridningsdetektorer

Evaporativa ljusspridningsdetektorer (ELSD) kan i princip detektera allt som är mindre flyktigt än den mobila fasen och tekniken är inte beroende av närvaron av kromofor, elektroaktiv grupp etc. Detektionstekniken är därför den mest universella på marknaden och lämpad både för vätskekromatografi (från UHPLC till prep) och superkritisk vätskekromatografi.

Alla SEDEX-detektorer är utformade för att förånga den mobila fasen vid mycket låga temperaturer. Denna unika egenskap minimerar potentialen för avdunstning eller termisk sönderdelning av föreningarna av intresse, och gör LT-tekniken ett mer tillförlitligt sätt att upptäcka allt i proverna. Ju lägre temperatur desto mer universell är ELS-detektorn men de kan också köras vid högre temperaturer för icke-flyktiga föreningar och lösningar.

SEDEX-detektorer

Den senaste generationen SEDEX-detektorer (FP, LC och 100-LT) kan via mjukvarustyrning automatiskt kontrollera signalförstärkningen (SAGA – Sedex Automated Gain Adjustment) utefter olika toppars koncentration vilket kan ge stort dynamiskt område och högsta möjliga känslighet i samma körning.Mattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post MattiasUlf Johansson
Serviceingenjör
031 336 90 19
E-post Ulf