sidhuvud-mobil

Affinitetskolonner från Tosoh Bioscience

TSKgel Protein A-5PW

  • Antikropptiterbestämning med protein A affinitets-HPLC
  • Lämplig för koncentrationer från 0.05 µg till 200 µg
  • Analystid under 2 minuter
  • Överträffar ELISA-metoder i noggrannhet och reproducerbarhet
  • Livslängd mer än 2000 injektioner

TSKgel FCR-IIIA-NPR

  • Snabb utvärdering av biologisk aktivitet för Antibody-Dependent Cellmediated Cytotoxicity (ADCC)
  • Rekombinant Fcγ RIIIa receptorligand immobiliserad på en icke porös polymerpartikel
  • 5 μm partiklar i 4.6 mm ID x 7.5 cm PEEK-hårdvaraSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias