sidhuvud-mobil

Nya SEC- och RP-kolonner för analys av biomolekyler

Agilent AdvanceBio SEC

AdvanceBio SEC-kolonnerna har unik polymerisk hydrofil coating som reducerar sekundära interaktioner. De ger hög upplösning och känslighet för exakt kvantifiering och reproducerbarhet.
 
AdvanceBio SEC 2,7µm
– 300Å för större proteiner, mAbs och ADCs (antibody drug conjugates)
– 130Å täcker ett brett spektrum av mindre proteiner och polypeptider
 
AdvanceBio SEC 1.9µm, 200Å - NYHET!
Sub 2μm kolonn optimerad för högre upplösning och snabbare separationer vid analys av antikroppar (monomer, aggregat och fragment) för både HPLC och UHPLC.

 • Ingen diolfas, inga hydrofoba interaktioner och inga silanoler minimerar sekundära interaktioner och proteinadsorption
 • Maximerad porstorlek och porvolym
 • Kraftigt tvärbunden - kemiskt stabil fas
 • Kompatibel med LC-UV, 2D-LC och LC/MS (nativt eller denaturerat tillstånd)

Tosoh TSKgel UP-SW

– 2µ SEC-kolonner

TSKgel UP-SW är senaste tillskottet till den populära TSKgel SW SEC-serien. Packade med 2µm silikapartiklar för hög effektivitet.

 • TSKgel UP-SW är resultatet av över 40 års erfarenhet av SEC-teknologi och ger samma enastående kvalitet och reproducerbarhet som är känd från den berömda TSKgel SW-serien
 • Direkt skalbara från G3000SWXL och SuperSW3000 respektive G2000SWXL och SuperSW2000


TSKgel UP-SW3000, 250Å
– optimerad för UHPLC-analys av monoklonala antikroppar och proteiner (10-500 kDa)

TSKgel UP-SW2000, 125Å - NYHET!
– optimerad för peptider, små proteiner och oligonukleotider (1‑150 kDa)

HALO Protein 1000Å Reversed Phase-kolonner

 • 2.7um Fused-Core partiklar
 • Mycket hög temperaturstabilitet – upp till 90°C
 • Kompatibla med UHPLC, HPLC och MS
 • Eluerar mycket stora proteiner med utmärkt toppsymmetri och utbyte
 • Mycket låg blödning i LC/MS
 • 2μm inlet frit


HALO 1000Å C4 – (dimethylbutyl)

HALO 1000Å ES-C18 – (Diisobutyloctadecyl)

HALO 1000Å DiPhenyl – (diphenylmethyl) - NYHET!

 • 1000Å Fused-Core partikel med mycket stabil Diphenyl-fas
 • Alternativ selektivitet för stora biomolekyler
 • Hög upplösning
Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara
Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias