sidhuvud-mobil

Nya GC-liners från Agilent med bättre reproducerbarhet och längre livslängd!

Agilent utökar sitt omfattande utbud av ultra inerta liners med en ny liner som innehåller en glasfritt istället för glasull. Agilent Ultra Inert glass-fritted liners ger bättre reproducerbarhet och längre livslängd. Ingen risk att glasullen släpper ifrån sig partiklar. Precis som för Agilents övriga ultra inerta liners är o-ringen redan monterad på linern.

Glass-fritted splitless
Art.nr 4.5190-5112

Motsvarar splitless liners:
4.5062-3587 - Standard deactivated
4.5190-2293 - Ultra Inert

Glass-fritted split
Art.nr 4.5190-5105

Motsvarar split liners:
4.5183-4647 - Standard deactivated
4.5190-2295 - Ultra Inert