sidhuvud-mobil

Wellington Laboratories - Ny leverantör av standarder

Scantec är numera auktoriserade distributörer för Wellington Laboratories, i alla nordiska länderna.
Läs mer här:

Wellington Laboratories Inc. grundades 1980 och syntetiserar och säljer olika högkvalitativa referensstandarder för miljöanalyser inklusive kalibreringsstandarder för flertalet certifierade metoder.

I sortimentet finns bland annat bromerade flamskyddsmedel, polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluorerade ämnen såsom PFAS och PFC, liksom klorerade dibenzo-p-dioxin (PCDD) och dibenzofuran (PCDF) kongener. Många av dessa finns i sortimentet både som nativa och som mass-inmärkta analoger.

Wellington erbjuder också ett stort sortiment av nativa och mass-inmärkta PAH och PCB kongener. För PCB finns också alla kongener som har blivit identifierade som ”dioxin-lika” map. toxicitet (toxicological activity).

Senaste Nytt från Wellington Laboratories;

  • Nya nativa och C13-inmärkta perfluorerade ämnen (PFC)
  • Nativa och C13-inmärkta Hexabromocyclododecane mixer (HBCD)
  • Nya experimentella ämnen från flamskyddsmedel (EFR)
  • Nya nativa och mass-inmärkta organofosfater
  • Nya nativa och C13-inmärkta halogenerade carbazoler
  • Nya nativa telomer acrylater och acetater