sidhuvud-mobil

Att välja rätt adsorbent vid termisk desorption!

Att välja rätt adsorbent eller kombination av adsorbenter, liksom rätt material på rören, kan vara avgörande för optimalt resultat vid termisk desorption. Det finns många saker att ta hänsyn till såsom adsorbentens termiska stabilitet och hydrofobicitet, liksom vilket som är det mest kostnadseffektiva alternativet för just din applikation. Dessa val kan ibland kännas förvirrande, speciellt vid analys av okända ämnen.

Läs mer om vilka parametrar det är viktigt att ta hänsyn till och hur du väljer rör och kylfälla för din applikation:Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara