sidhuvud-mobil

Nyhet! Kromasil C18(w), vätbar med 100% vattenhaltiga eluenter

Kromasil C18(w) är specifikt framtagen för polära föreningar och finns tillgänglig för preparativa applikationer som 10 µm partiklar i bulk och i packade kolonner eller för analytiska applikationer som 5 µm partiklar i packade kolonner:

Kromasil 100Å - 10 µm - C18(w) Bulk 
Kromasil 100Å - 10 µm - C18(w) 4.6 × 250 mm
Kromasil 100Å - 10 µm - C18(w) 10 × 250 mm
Kromasil 100Å - 10 µm - C18(w) 21.2 × 250 mm
Kromasil 100Å - 5 µm - C18(w) 4.0 × 125 mm
Kromasil 100Å - 5 µm - C18(w) 4.6 × 150 mm
Kromasil 100Å - 5 µm - C18(w) 4.6 × 250 mmSara Johansson
Aplikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Aplikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias​​​​​​​