sidhuvud-mobil

NYHET! Poroshell 120 CS-C18

InfinityLab Poroshell 120Å CS-C18 är en hybrid-endcappad C18-fas baserad på Agilents
Poroshell 2.7µm partikel med solid kärna, modifierad med en laddad yta.

Kombinationen av 3 nyckelfaktorer gör Poroshell CS-C18 unik:

  • 2.7µm Poroshell-partiklar med solid kärna för UHPLC-prestanda vid lägre mottryck
  • Den laddade ytan i kombination med C18 ger utmärkt toppsymmetri med myrsyra som modifierare och en unik selektivitet
  • Unik kemi baserad på Agilents Poroshell HPH för pH-stabilitet vid pH 1-11Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias