sidhuvud-mobil

ACE® UltraCore – Erbjudande!

ACE® UltraCore är solid core-material tillverkade av ultra-ren silika med en monodispers partikelstorleksfördelning för att kombinera hög effekt med lågt mottryck.

ERBJUDANDE – 25% rabatt
på alla ACE® UltraCore analytiska kolonner t o m 30 april!

ACE® UltraCore BIO - för stora biologiska molekyler

ACE® UltraCore BIO är framför allt lämplig för molekyler med Mw 5 kDa eller mer.
Finns i två olika kombinationer med avseende på partikel- och porstorlek; 3,5 µm UltraCore-partikel med 300Å porstorlek samt 2,5 µm UltraCore-partikel med 500Å porstorlek för högre kolladdning, mer retention och möjlighet till större provladdning på kolonnen.
 
UltraCore BIO C18: Endcapped C18, som kan användas med 100% vattenhaltig mobilfas.

UltraCore BIO C4: RP-material för separationer som kräver en stationärfas med lägre hydrofobicitet, utmärkt för stora proteiner.

UltraCore BIO Diphenyl: RP-material där π-π och hydrofoba interaktioner äger rum. Erbjuder ortogonalitet till C18 och C4.

ACE® UltraCore 95 Å – för små molekyler
 
ACE® UltraCore
– 3,5µm solid core-material, perfekt för snabba separationer av blandningar som innehåller små organiska molekyler.

UltraCore C18: Denna tätt bundna oktadecylfas kan användas för att separera sura, basiska och neutrala molekyler, baserat på hydrofoba retentionsmekanismer.
Perfekt för ett brett spektrum av analyter med olika hydrofobicitet.

UltraCore Phenylhexyl: Fenylhexylfasen är särskilt väl lämpad för retention av aromatiska föreningar där π-π-interaktioner kan utnyttjas.

UltraCore Biphenyl: Denna bifenylfas är särskilt väl lämpad för retention av aromatiska föreningar. Alternativ selektivitet för alkylfaser och traditionella fenylfaser.

UltraCore C18-Amide: C18-amidfasen innehåller ytterligare interaktionsmekanismer såsom H-bindning för att ge en alternativ selektivitet för medelpolära analyter. Kan användas med 100% vattenhaltig mobilfas.

ACE® UltraCore Super
– 2,5µm och 5µm solid core-material med den unika Encapsulated Bonding Technology (EBT™) för analys av små organiska molekyler vid extrema pH-förhållanden. Utmärkt för buffertar med högt pH.

SuperC18 och SuperPhenylHexyl: Kompletterande selektiviteter för metodutveckling i pH-området 1,0–11,0, speciellt utvecklad för LC-MS.

Erbjudandet gäller t o m 31/5 2021 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal!
Ange kod ACE2021 för att erhålla rabatten!Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias