sidhuvud-mobil

Avantor ACE-kolonner för bioapplikationer!

Avantor® ACE® UltraCore BIO
Behöver du förbättra separationen för dina proteiner och peptider?
Passa då på att prova Avantor® ACE® UltraCore BIO 300Å och 500Å solid core.

ACE® UltraCore BIO solid core är ett utmärkt val för större biologiska molekyler med Mw 5 kDa eller mer. Finns i två olika kombinationer med avseende på partikel- och porstorlek; 3.5µm UltraCore-partikel med 300Å porstorlek samt 2.5µm UltraCore-partikel med 500Å porstorlek med högre kolladdning, mer retention och möjlighet till större provladdning på kolonnen.

UltraCore BIO C18:
Endcapped C18, kan användas med 100% vattenhaltig mobilfas.

UltraCore BIO C4:
RP-material för separationer som kräver en stationärfas med lägre hydrofobicitet, utmärkt för stora proteiner.

UltraCore BIO Phenyl2:
RP-material där π-π och hydrofoba interaktioner äger rum. Erbjuder ortogonalitet till C18 och C4.

Avantor® ACE® Excel® Oligo and Glycan Columns

  • Fullt porösa partiklar, 1,7µm och 3µm för oligonukleotider och glykaner
  • UHPLC-kolonner för upp till 1000 bar
  • Förkolonner finns både med 1,7µm och 3µm partiklarSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias