sidhuvud-mobil

2016 > 04

Poroshell 120 4 µm, partiklar med solid kärna, dubblerar kolonneffektiviteten jämfört med traditionella, fullt porösa 5 µm partiklar. Idealisk som direkt ersättare på äldre HPLC-instrument med maxtryck på 200 bar.

Läs mer

Senaste nyheter

Arkiv