Flergasvarnare

Med en kombination av flera olika sensorer skyddas användaren mot flera hot samtidigt.

Den vanligaste konfigurationen av en flergasvarnare är Kolmonoxid (CO), Svavelväte (H2S), LEL (lägsta explosionsnivå) och Syre (O2). Men många av dagens instrument kan utrustas med fler och mer avancerade sensorer så som PID, NDIR eller Gammadetektor.   

Scantec säljer gasvarnare från RAE Systems, som är världsledande inom trådlös gasvarning.   

Datablad

MultiRAE familjen

MultiRAE Pro, MultiRAE och MultiRAE Lite är flergasvarnare för upp till 6 sensorer. MultiRAE familjen erbjuder ett stort urval av utbytbara elektrokemiska sensorer, LEL, infraröd-, Gamma och PID-sensor för att skydda användaren från ett brett register av giftiga och brandfarliga gaser, syrefattig miljö samt gammastrålning.
 

PID-sensorn finns i tre olika varianter.
 • 10,6eV 10ppb-2000ppm
 • 10,6eV 0,1-5000ppm,
 • 9,8eV 1-1000ppm.

MultiRAE har en inbyggd kraftig membranpump vilket ger snabba resultat samt möjlighet att ansluta slang vid mätning i slutna utrymmen eller liknande.
MultiRAE Lite kan beställas som diffusionsmodell.
 
Unik Trådlös Integrering

MultiRAE Pro kan beställas trådlös vilket ger möjlighet att integrera instrumentet i olika trådlösa gasvarningssystem från RAE Systems. MultiRAE Pro skickar kontinuerligt mätresultat och eventuella gaslarm till ledningscentralen eller kontrollrummet.
En central övervakning av personburna gasvarnare ger en utökad säkerhet för användaren samt en unik överblick för t.ex. en räddningsledare eller säkerhetsansvarig personal.

MultiRAE Benzene
 
MultiRAE Benzene är den enda flergasvarnaren som har 6 sensorer med PID samt bensen-specifik mätning.
MultiRAE Benzene kombinerar förmågan att göra snabba bensen-specifika mätningar och har alla fördelarna som en mångsidig flergasvarnare. Den har ca 20 intelligenta utbytbara sensoralternativ. Dess extra trådlösa kapacitet förbättrar säkerheten genom att erbjuda realtidstillgång till instrumentavläsningar och larmstatus från vilken plats som helst. Detta ger en bättre situationsmedvetenhet och snabbare incidenthantering. MultiRAE Benzenes unika egenskaper gör det till ett idealiskt instrument för industriella applikationer som inträdesprov i slutna utrymmen under anläggningsunderhåll, personligt skydd eller för att söka efter läckage.
 
Instrumentet har en 9,8eV PID-sensor och ett mätområde på 0,1 ppm-2000ppm.
 
MultiRAE Benzene har en inbyggd kraftig membranpump vilket ger snabba resultat samt möjlighet att ansluta slang vid mätning i slutna utrymmen eller liknande.

QRAE 3

Flergasvarnare för upp till 4 st sensorer.

QRAE 3 kan beställas som diffusionsmodell eller med en inbyggd membranpump. Pumpen ger snabbare gaslarm samt möjlighet till att ansluta en mätsond för inträdesprov i t.ex. slutna utrymmen. 

QRAE 3 kan konfigureras med 1-4 sensorer.

 • H2S - Svavelväte
 • O2 - Syre
 • LEL - Lägsta explosions nivå
 • CO - Kolmonoxid
 • SO2 - Svaveldioxid
 • HCN - vätecyanid


QRAE 3 kan beställas trådlös vilket ger möjlighet att integrera instrumentet i olika trådlösa gasvarningssystem från RAE Systems. QRAE3 kan även beställas i ett RDK (Rapid deployment kit) där 4st QRAE3 amt en EchoView Host ingår. För mer information se Trådlös gasvarning

Automatisk kalibrering med AutoRAE 2
som är ett flexibelt system där man kan ansluta upp till 10 olika instrument.  

Kalibrering eller bumptest startas med en knapptryckning. Om inte bumptest blir godkännt hoppar staionen automatiskt över och utför en kalibrering. 

QRAE II

En lätt ,smidig och användarvänlig gasvarnare som erbjuder upp till 4 sensorer.

QRAE II kan beställas som diffusionsmodell eller med en kraftig inbyggd membranpump. Pumpen ger snabbare gaslarm samt möjlighet till att ansluta en mätsond. Instrumentet lämpar sig för t.ex. personskydd, mätning i slutna utrymmen så som tankar, avloppsbrunnar eller gasfriförklaring vid heta arbeten.

QRAE II kan konfigureras med 1-4 sensorer.

 • H2S - Svavelväte
 • O2 - Syre
 • LEL - Lägsta explosions nivå
 • CO - Kolmonoxid
 • SO2 - Svaveldioxid

Med teststatonen AutoRAE Lite 
funktionstestas och kalibreras QRAE II automatiskt. Användaren placerar enkelt instrumentet i stationen och trycker på startknappen. En automatisk kalibreringsstation ger många fördelar t.ex.

 • Ökar säkerheten med kontirnuerlig kalibrering och funktionstest
 • Frigör tid för instrumentansvarig
 • Mindre gasförbrukning
MicroRAE

MicroRAE

Flergasvarnare för upp till 4 st sensorer.

MicroRAE kan konfigureras med 1-4 sensorer.

 • O2 - Syre
 • LEL - Lägsta explosions nivå
 • H2S - Svavelväte
 • CO - Kolmonoxid
 • HCN - Vätecyanid

Man Down Alarm
MicroRAE är trådlös med både Bluetooth, MESH(868MHz) och Wifi alternativ vilket ger möjlighet att integrera instrumentet i olika trådlösa gasvarningssystem från RAE Systems. Instrumentet har även en inbyggd GPS.
Automatisk kalibrering med AutoRAE 2. Med en Safety Communicator (smartphone) kan du övervaka personer som utför ensamarbete.

AutoRAE 2

Automatisk station för funktionstest (Bump) och kalibrering av MultiRAE familjen, QRAE3, MiniRAE samt hela serien av ToxiRAE Pro.

AutoRAE 2 är ett flexibelt system där man kan ansluta upp till 10 olika instrument.  

Kalibrering eller bumptest startas med en knapptryckning. Om inte bumptest blir godkännt hoppar stationen automatiskt över och utför en kalibrering.

AutoRAE Lite

Automatisk station för funktionstest och kalibrering av QRAE II. Kan användas för både QRAEII med pump samt för diffusionsmodellen.

Kalibrering eller bumptest startas med en knapptryckning. Om inte bumptest blir godkännt hoppar staionen automatiskt över och utför en kalibrering.


 

Automatisk Kalibrering