Agilent BioSEC

SEC har i decennier varit den mest använda metoden för proteinanalyser.
De nya kolonnerna från Agilent Technologies i kombination med känsligare detektorer ger förbättrade analysresultat. 

KatalogerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se

AdvanceBio SEC
En Size Exclusion-kolonn från Agilent med unik coating som reducerar icke specifik interaktion vid analys av proteiner, antikroppar och ADCs (antibody drug conjugates)

Fördelar med AdvanceBio SEC kolonner

 • Ökad upplösning för mer noggrann kvantifiering
 • Ökad känslighet för att kvantifiera aggregat, även vid låga nivåer
 • Ökad reproducerbarhet för att eliminera omarbetningar
 • Minskad analystid för att hjälpa Er nå viktiga deadlines 

AdvanceBio SEC kolonner har
 • Optimerad porstorlek
  - 300Å för större bioterapeutiska proteiner, mAbs och ADCs
  - 130Å som täcker ett brett spektrum av mindre proteiner och polypeptider
 • Optimerad porvolym
  Hög porvolym för maximal upplösning
 • Optimerad partikelstorlek
  2,7 um totalt porösa partiklar för hög effektivitet och tillämpbarhet från 400 bar till UHPLC
 • Optimerade dimensioner
  Flera kolonndimensioner för hastighet och upplösning med maximal livslängd.
  Möjlighet att seriekoppla kolonner med samma eller olika porstorlek för ökad upplösning respektive ökat linjärt molekylviktsintervall
 • Optimerad ytkemi
  Patentskyddad polymerisk hydrofil yta för att minska icke-specifika interaktioner 

BioSEC-3
Bio Sec-3 ger hög upplösning av mindre biomolekyler

 • Robusta 3 µm partiklar ”kotade” med ett neutralt hydrofilt lager
 • Klarar de flesta vattenlösliga buffertar
 • Stabila både vid höga pH, höga eller låga saltkoncentrationer.
 • Lämpliga för MS applikationer

Bio SEC-5
Bio Sec-5 för större biomolekyler.

 • Robusta 5 µm partiklar belagda med ett neutralt hydrofilt lager
 • Klarar de flesta vattenlösliga buffertar
 • Stabila både vid höga pH, höga eller låga saltkoncentrationer.
 • Porstorlek upp till 2000 Å för vaksiner och andra större biomolekyler.

ProSEC 300S
ProSEC 300S är speciellt framtagen för analys av globolära proteiner.
Robusta partiklar med optimerad porsstorlek ger ett stort linjärt område. Analysen kan oftast utföras med en enda kolonn vilket ger kortare analystider.

 • Robusta partiklar ger stabil baslinje
 • Snabbare analyser
 • Stort linjärt område

ZORBAX GF-250 och ZORBAX GF-450
ZORBAX GF-250 och ZORBAX GF-450 baseras på en hydrofil diol-bonding på en unik zirkoniumoxid silika vilket ger ett utökat pH område.

 • Semi-prep eller prep-kolonner för flöden upp till 3 mL/min
 • Hög recovery, vanligen >90%.
 • Robusta, väl definierade partikel- och porstorlekar
 • Kan användas med organiska modifiers <25%
 • pH 3-8