TOYOPEARL & TSKgel Processmaterial

TOYOPEARL och TSKgel är speciellt utformade för att användas inom biofarmaceutisk produktion. Den speciella polymerstrukturen ger utmärkt mekanisk stabilitet och flödesegenskaper. Detta resulterar i snabba processer. Optimerad pordiameter och smal partikelstorleksfördelning innebär god kinetik och hög upplösning.

TOYOPEARL- och TSKgel-materialen lämpar sig väl för både fraktionering och upprening av peptider, proteiner och oligonukleotider.

Nedan finns en sammanställning av materialen indelade efter separationsmekanism; 
Jonbyte, Mixed-mode, Hydrofobisk interaktion, Affinitet och Gelkromatografi (SEC och GPC), 
samt de olika process-stegen.

Toyipearl TSKgel Process Media

Läs mer under avsnitten här nedan:

ToyopearlSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se
Gelkromatografi (SEC)
 
Jonbyteskromatografi (IEC)
 
Affinitetskromatografi (AFC)