Agilent GPC/SEC Specialkolonner

Kataloger

EcoSpheres
EcoSpheres är ett mikroporöst material som kan packas i vilken som helst lämplig hårdvara. En 25 mm ID glaskolonn klarar upp till 300 psi och flöden upp till 10 ml / min. EcoSpheres kan användas i isokratiska system med ett brett område av organiska lösningsmedel. Den snäva partikelstorleksfördelningen ger utmärkt toppform och väl packade kolonner Liten porstorlek exkluderar höga molekylvikter och maximerar separation i det lågmolekylära området

 • Kan packas själv i egna kolonner
 • Finns som glaskolonner
 • Kan användas med vanliga isokratiska system

EnviroPrep
EnviroPrep är ett enkelt sätt för provupparbetning vid analys av bekämpningsmedel i många organiska matriser. De högre molekylviktsfraktionerna såsom lipider, polymerer, naturliga hartser och dispergerade högmolekylära komponenter kan lätt separeras från provet.

 • “High sample loading”  möjliggör spåranalyser
 • Enkelt sätt för provupparbetning
 • Optimerade kolonner ger mycket god upplösning

PL HFIPgel
Hexafluorisopropanol (HFIP) används som lösningsmedel i GPC för analys av många industriella polymerer, såsom polyestrar, polyamider och polylaktid-/glykolid- copolymerer. För kraftigt förbättrad prestanda i extremt polära lösningsmedel, såsom HFIP och trifluoretanol har Agilent Technologies utvecklat en ny "multipore" teknik. HFIPgel är en PS/DVB med monodispers partikelstorlek, hög porvolym och hög upplösning.

 • Optimerad kolonn för molekylviktsområdet
 • Stabilt packmaterial, förlänger kolonnens livslängd
 • Lågt mottryck ger lägre slitage på systemet och minimerar driftavbrott

PLgel Olexis
PLgel Olexis är framtagen för analys av mycket högmolekylära polymerer, speciellt polyolefiner, upp till 10 miljoner g / mol (polystyren i THF).  PLgel Olexis är packad med 13 µm partiklar för att optimera effektiviteten och upplösning utan risk för nedbrytning provet. PLgel Olexis är mycket mekanisk stabil och robust, tål upp till 220°C för analys av mycket kristallina material.

 • Specialkolonn för polyolefiner
 • Tål höga temperaturer, 200° C
 • Hög upplösning, bryter ej ned provet

PolarGel
PolarGel serien är perfekt för användning med polära lösningsmedel, såsom dimetylformamid och dimetylsulfoxid, och för lösningsmedelskombinationer såsom tetrahydrofuran med vatten. Dessa eluenter är mycket användbara i GPC/SEC för att separera polära material, såsom polära hartser, modifierade polysackarider eller komplexa polära polymerer som är svåra att analysera med traditionella lösningsmedel, såsom enbart tetrahydrofuran. PolarGel -L används för lågmolekylära polära polymerer. PolarGel -M används för högmolekylära polära polymerer.

 • Medelpolärt material med hög mekanisk stabilitet
 • Kan användas över ett brett område av lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer
 • Finns för två olika molekylviktsområden  PolarGel-L och PolarGel-M

Hi-Plex
Hi- Plex HPLC-kolonner använder monodispersivt material vilket ger kolonnerna förbättrad effektivitet , lägre mottryck och längre livslängd. Med ett brett utbud av motjoner för optimal selektivitet och separation är Hi - Plex idealisk för isokratiska separationer med vatten eller svaga syror som elueringsmedel . Hi-Plex kolonnerna är anpassade till USP L1, L19, L34 och L58

 • Perfekt för kvantitativa och kvalitativa analyser av kolhydrater
 • Ger lågt mottryck vilket ökar kolonnens livslängd
 • Stort utbud av motjoner
 • Hög reproducerbarhet från batch till batch vilket garanterar tillförlitliga analyser.
 • Isokratiska applikationer ger enklare systemhantering
 • Finns i 8 eller 10 µm för USP L1, L19, L34 och L58