sidhuvud-mobil

XRF-kurs förorenad mark

Vi erbjuder en heldagsutbildning för teori och handhavande av XRF-instrument. Kursen inriktar sig på mätningar av förorenad mark. Du får lära dig hur en XRF fungerar, dess styrkor och svagheter. Hur man tolkar mätresultat och vad skall man tänka på vid mätningar av förorenade jordprover. 
 

  • Strålsäkerhet
  • XRF-Teori
  • Praktiska övningar
Pris 4 900:-

Två kurstillfällen i Göteborg
  • Onsdagen den 15 Maj
  • Onsdagen den 16 oktober

 

Passar inte något av kurstillfällena?!

Inga problem, vi kommer gärna till er!


 

Anmälan