sidhuvud-mobil

HPLC-kolonner, GC läckdetektor

GL Sciences, Japan, tillverkar HPLC-materialet Inertsil och HPLC-kolonner.
I deras sortiment ingår även GC-kolonner och en läckdetektor för GC.
LC-kolonner
 

Biokolonner  
 
Läckdetektor