sidhuvud-mobil

HPLC-kolonner

Japansk tillverkare av innovativa HPLC-kolonner för många olika applikationer. Imtakt Corporation startade sin tillverkning av HPLC-kolonner för 15 år sedan i Japan och expanderade 2003 till den amerikanska marknaden med bildandet av Imtakt USA.  
Sedan dess har de expanderat även på den europeiska marknaden med ett brett distributörsnät.

Imtakt har utvecklat flertalet unika stationära faser för många olika applikationsområden.

Imtakt LC-kolonner