sidhuvud-mobil

Portabel GC/MS och MicroGC

Inficon är ledande tillverkare av portabel GC/MC. Hapsite ER är en portabel GC/MS för identifiering och kvantifiering av flyktiga till medelflyktiga organiska föreningar (VOC:s, SVOC:s), Toxiska Industrikemikalier (TIC:s), Kemiska Stridsgaser (CWA:s), mm.

Kataloger

Portabel GC/MS

Säkerhetsdatablad