sidhuvud-mobil

Standarder

Inorganic Ventures har sedan 1985 tillverkat analytiska oorganiska standarder av hög kvalitet till rimliga priser. Inorganic Ventures kan tillverka i stort sett vilka certifierade referensmaterial som helst för ICP, ICP-MS, IC, AAS, våtkemi, och QC applikationer. De tillverkar även kundanpassade standarder utifrån dina behov. Denna specialisering ger dem möjlighet att tillverka exakta standarder snabbare och mer kostnadseffektivt än andra tillverkare.

  • ICP & ICP-MS standarder
  • IC-standarder
  • AAS-standarder och modifierare
  • Vatten QC-standarder
  • Konduktivitetsstandarder
  • pH buffertar
  • “Custome made” standarder
Inorganic Ventures standarder