sidhuvud-mobil

HPLC- och Kirala kolonner

Kromasil tillverkar och utvecklar sedan många år packningsmaterial för HPLC. När det första Kromasil silikabaserade packningsmaterialet introducerades på marknaden, förbättrade det kraftigt effekten av vätskekromatografin. Det som gjorde packningsmaterialet så unikt var en kombination av hög porvolym och yta, tillsammans med en mycket hög mekanisk stabilitet.

Kromasil LC-kolonner