sidhuvud-mobil

XRF- och XRD-instrument

Olympus Innov-X XRF-analysatorer erbjuder snabb och tillförlitlig, kvalitativ och kvantitativ materialkarakterisering av metaller och legeringar inom skrot och återvinning, kvalitetskontroll, miljö- och konsumentskydd, gruvdrift och geologi m.m.
Applikationer: Metallåtervinning, PMI, Marksanering, RoHS/WEEE, Gruvprospektering mm.
 

Röntgendiffraktion, även kallat XRD, används för att titta på kristallinitet hos en förening.
Olympus XRD-analysatorer är kompakta, lättanvända och prisvärda instrument men med samma kraft som hos stora komplexa laboratoriesystem. 

XRF

XRD

Kataloger