sidhuvud-mobil

SEDEX LT-ELSD – Lågtemperatur Evaporativa Ljusspridningsdetektorer

SEDERE har utvecklat och tillverkat SEDEX LT-ELSD lågtemperatur evaporativa ljusspridningsdetektorer sedan 1989. SEDEX LT-ELSD detektorerna finns i modeller för HPLC, UHPLC, SFC, semipreparativ kromatografi och Flash-kromatografi.

SEDEX-detektorerna är utvecklade för att kunna förånga den mobila fasen vid mycket låga temperaturer vilket minskar förångning och termisk sönderdelning av analyterna som i sin tur gör detektorerna universella och ger hög känslighet. SEDEX-detektorerna kan också användas vid högre temperaturer för icke-flyktiga föreningar.

En ELSD från SEDERE är utrustad med utbytbar nebulisator som enkelt byts av användaren, vilket både förenklar underhåll men även möjliggör anpassning av detektorn efter typ av applikation.