sidhuvud-mobil

SEDEX LT-ELSD – Lågtemperatur Evaporativa Ljusspridningsdetektorer

SEDERE har utvecklat och tillverkat SEDEX LT-ELSD lågtemperatur evaporativa ljusspridningsdetektorer sedan 1989. SEDEX LT-ELSD detektorerna finns i modeller för HPLC, UHPLC, SFC, semipreparativ kromatografi och Flash-kromatografi.

SEDEX-detektorerna är utvecklade för att kunna förånga den mobila fasen vid mycket låga temperaturer vilket minskar förångning och termisk sönderdelning av analyterna som i sin tur gör detektorerna universella och ger hög känslighet. SEDEX-detektorerna kan också användas vid högre temperaturer för icke-flyktiga föreningar.

En ELSD från SEDERE är utrustad med utbytbar nebulisator som enkelt byts av användaren, vilket både förenklar underhåll men även möjliggör anpassning av detektorn efter typ av applikation.

SEDEX-detektorer