sidhuvud-mobil

Wellington Laboratories Inc

Wellington Laboratories Inc. grundades 1980 och syntetiserar och säljer olika högkvalitativa referensstandarder för miljöanalyser inklusive kalibreringsstandarder för flertalet certifierade metoder.
I sortimentet finns bland annat bromerade flamskyddsmedel, PBDE, perfluorerade ämnen med mera.

Läs mer på Wellingtons hemsida