sidhuvud-mobil

Bullerdosimeter

Larson Davis Bullerdosimeterserie SPARK, används för att mäta personlig bullerexponering i arbetsmiljö och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav enligt AFS:2005:16. Efterbearbetning och rapportering hanteras i välkända och omtyckta Blaze programvara.    
 

Datablad


Joakim Gustafsson
Säljare - Instrument
031 336 90 07
E-post
 

Spark 706RC

Spark 706RC bullerdosimeter klass 2.
Alla funktioner kan hanteras via instrumentets knappsats eller via Blaze programvara. Spark 706RC kan även styra och kontrollera Spark 703 Plus samt Spark 705 Plus.


Spark 705P

Spark 705P bullerdosimeter klass 2 med stryktåligt metallhölje utan display och knappar. 
Instrumentet startas eller programeras via Blaze programvara. 
Kan även styras via 706RC

Spark 703P

Spark 703 Plus bullerdosimeter klass 2 utan display och knappar. 

Instrumentet startas eller programeras via Blaze programvara.
Kan även styras via 706RC