sidhuvud-mobil

Biogas 5000 tillförlitlig övervakning av anaerob nedbrytning

Biogas 5000 är enkel att använda, kalibrera och konfigurera. Analysatorn hjälper användaren att göra gasanalyser, skapa rapporter samt att se till att rötningsprocessen är effektiv. 


Användningsområden

Anaerob nedbrytning

 • Jordbruksavfall (stor skala )
 • Jordbruksavfall ( liten skala )
 • Avlopp, rening av avloppsvatten
 • Blandat matavfall
 • Forskning 
 • Biogasuppgradering
 • Läcksökning av metangas

Biogasanalyser kan hjälpa till att optimera rötningsprocessen and maximera metanproduktionen.
Instrumenten hjälper till att styra processen som i sin tur kan hjälpa till att skydda kraftvärmemotorer (CHP) från svavelväte- och fuktskador.

 •  Mäter: CH4 (Metangas 0-100%), CO2 (Koldioxid 0-100 %), 
  O2 (Syre 0-25 %)
 • Tillval: H2 (Vätgas 0-1000ppm ), NH3 (Ammoniak 0-1000ppm ) H2S (Svavelväte 0-50 , 200 , 500 , 1000 , 5000 eller 10,000ppm)
 • Flerspråkig meny : Engelska , franska , tyska, spanska, portugisiska, italienska, kinesiska
 • Garanti : 3 år
 • Ackreditering : ATEX ; MCERTS ; CSA ; UKAS Kalibrering ( ISO17025 )
 • Övriga tillval: Pitotrör för flödesmätning ; ATEX Anemometer & ATEX temperaturgivare för flödesmätning

DatabladJoakim Gustafsson
Säljare - Instrument
031 336 90 07
E-post

Vill du bli kontaktad?