sidhuvud-mobil

Honeywell BW MicroClip

  • Liten och kompakt storlek
  • Enkel att använda 
  • Otroligt pålitlig
  • Låg kostnad.

Inte undra på att Honeywell BW MicroClip-serien är världens mest populära multigasdetektor.

Nu med en ny syresensor som har en förväntad livslängd på 5 år (Garanti 3 år). (MicroClip X3)

Batteritid upp till 18 timmar.

En knapp för enkelt och säkert handhavande.

 


Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-post Mattias

Mätbara gaser:

  • Svavelväte H2S
  • Kolmonoxid CO
  • Syre O2
  • Brännbara gaser LEL

IP68-klassning, vilket ger ett fantastiskt skydd mot vatten: upp till 45 minuter på 1,2 meters djup, detta gör att detektorn klarar mycket krävande förhållanden.

GasAlertMicroClip X3 har tre års garanti och en ny syresensor som utökar den totala förväntade livslängden till fem år