sidhuvud-mobil

HAPSITE ER portabel GC/MS

Gaskromatograf/Masspektrometer för identifiering och kvantifiering av flyktiga till medelflyktiga organiska föreningar (VOC:s, SVOC:s), Toxiska Industrikemikalier (TIC:s), Kemiska Stridsgaser (CWA:s), mm.

Analys av okända ämnen erhålls inom 10 minuter.
 

DatabladLennart Andersson
Säljare / Support
031 336 90 10
E-post