sidhuvud-mobil

Avantor® ACE® Excel® Glycan

UHPLC/HPLC-kolonner för reproducerbar analys av glykaner

  • Erbjuder utmärkt batch-to-batch reproducerbarhet för analys av 2-aminobensamid (2-AB) inmärkta glykaner på system med fluorescensdetektorer
  • Ger skalbarhet mellan 1.7 µm och 3 µm partikelstorlek
  • Visar god stabilitet även efter flera tusen kolonnvolymer
  • Då glykaner är mycket polära ger en hydrofil stationärfas för HILIC-analys idealisk separation
Avantor ACE Excel Glycan, particle size comparison
ACE Excel Glycan SpecsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias